Committees

NATIVE TITLE WORKING GROUP

Chairman – Mr Alan Cleland

Director – Ms Sandy Hayter

Native Title Officer – Mr Stewart Palmer – pga@pgaofwa.org.au     Ph +61 8 9212 6900

 

 

CURRENT ACTIVE CLAIMS WITHIN WA

 

Goldfields

WAD 2/989              Gubrun

WAD 372/06            Mantjintjarra Ngalia 2

WAD 6001/01          WA Mirning People

WAD 6001/02          Ngalia Kutjungkatja 2

WAD 6001/03          Tjupan 2

WAD 6005/98          Wongatha

WAD 6008/98          Koara People

WAD 6011/00          Ngalia Kutjungkatja

WAD 6020/98          Ngadju

WAD 6050/98          Sir Samuel

WAD 6059/98          Sir Samuel #2

WAD 6064/98          Wutha People

WAD 6069/98          Mantjintjarra Ngalia People

WAD 6097/98          SW 3 (Bullenbook-Noongar)

WAD 6103/98          Tjirrkarli Kanpa

WAD 6143/98          Ngalia & Mantjintjarra People

WAD 6170/98          Narnoobinya Family Group

WAD 6181/98          Ballardong People

WAD 6216/98          Kalamaia Kabu(d)n People

WAD 6243/98          Widji People

WAD 65/98              Central West Goldfields

WAD 70/98              Central East Goldfields

WAD 76/97              Maduwongga

 

Kimberley

WAD 15/06              Lumugal

WAD 223/04            Rubibi 17

WAD 280/08            Yawinya

WAD 6004/00          Balanggarra #3

WAD 6007/98          Purnululu

WAD 6008/00          Gooniyandi Combined #2

WAD 6015/99          Wanjina/Wunggurr-Willinggin

WAD 6033/99          Uunguu

WAD 6061/98          Dambimangari

WAD 6077/98          Ngurrara

WAD 6095/98          Lamboo

WAD 6099/98          Nyikina & Mangala

WAD 6100/98          Karajarri

WAD 6107/98          Ngarrawanji

WAD 6124/98          Djabera-Djabera People

WAD 6133/98          Bunuba

WAD 6157/98          Scotty Birrell & Ors/Koongie Elvire

WAD 6182/98          Malarngowem

WAD 6199/98          Jiddngarri

WAD 6217/98          Kurungal

 

NorthWest

WAD 6001/00          Hutt River

WAD 6033/98          Wajarri Yamatji

WAD 6119/98          Mullewa Wadjari Community

WAD 6123/98          Badimia People

WAD 6132/98          Yugunga-Nya People

WAD 6136/98          Nanda People

WAD 6161/98          Gnulli

WAD 6193/98          Widi Mob

WAD 6194/98          Naaguja Peoples

WAD 6236/98          Malgana Shark Bay People

 

Pilbara

WAD 126/05            Puutu Kunti Kurrama & Pinikura

WAD 127/97            Yaburara Mardudhunera

WAD 131/04            Budina People

WAD 286/04            Widi Binyardi

WAD 6002/03          Gingirana

WAD 6002/04          Amangu People

WAD 6003/00          Njamal People #10

WAD 6005/03          Yindjibarndi #1

WAD 6007/00          Jurruru People

WAD 6007/01          Puutu Kunti Kurrama & Pinikura

WAD 6017-18/96    Ngaluma/Injibandi People #2

WAD 6028/98          Njamal

WAD 6045/98          Kariyarra Yinjibarndi People

WAD 6090/98          Kuruma Marthudunera

WAD 6096/98          Innawonga, Bunjima & Niapaili

WAD 6113/98          Thalanyji

WAD 6164/98          Wiluna

WAD 6169/98          Kariyarra People

WAD 6173/98          Gobawarrah Minduarra Yinhawang

WAD 6185/98          Ngarla

WAD 6208/98          Eastern Garuma

WAD 6212/98          Thudgari People

WAD 6256/98          Wong-goo-tt-oo

WAD 6278/98          Martu Idja Banjima People

WAD 6280/98          Nyiyaparli

WAD 6281/98          Nyangumarta People

WAD 6285/98          Innowonga People

WAD 6287/98          Palyku

WAD 77/05              Ngarla #2

WAD 78/05              Ngarlawangga

WAD 8/05                Bindurrna People

 

SouthWest

WAD 6006/03          Single Noongar

WAD 6085/98          Harris Family

WAD 6091/98          D & S Collard (Noongar)

WAD 6102/98          Noongar People

WAD 6130/98          Wom-ber

WAD 6134/98          SW 2 (Southern Noonger)

WAD 6142/98          D & S Collard #3

WAD 6192/98          Yued

WAD 6223/98          D & S Collard #8

WAD 6274/98          Gnaala Karla Booja

WAD 6279/98          SW 1 (South West Boojara)

News

 • 2020-06-12 Tier 3 Railways Need to be Economically Viable
  read more >>
 • 2020-06-03 Time for McGowan to Stand Up for Live Exports
  read more >>
 • 2020-05-28 PGA Urges Federal Govt to Provide Exemption
  read more >>

CONTACT INFORMATION

 • STREET ADDRESS Ground Floor, 28-42 Ventnor Ave
  West Perth
  Western Australia 6005
 • POSTAL ADDRESS PO Box 889
  West Perth
  Western Australia 6872
 • PHONE (08) 9212 6900
 • FAX (08) 9485 0299